.

Ångslup 45 

Ångslup 45 är en ångslup från 1901 som Sjöhistoriska museet äger. Den har renoverats vid varvet under 4,5 år och har återlämnats till Sjöhistoriska museet sommaren 2018.

HMS Wasa var ett svensk pansarskepp. Wasa byggdes vid Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, Finnboda Varv, Stockholm. Fartyget, som var av Äranklass, sjösattes den 29 maj 1901 och levererades till flottan 6 december 1902. Den 15 mars 1940 utrangerades Wasa. Pansarskeppet skrotades 1961.

Till HMS Wasa hörde Ångslup 45, snart 115 år gammal och mycket välbevarad, som funnits vid Sjöhistoriska museet i Stockholm sedan 1958. Ångslup 45, tillverkad vid Karlskronavarvet, var en av 6 slupar i denna storlek som byggdes till Äran, Wasa och Tapperheten.

Ångslup 45 är 14,9 m lång och 2,65 m bred. Deplacement ca. 12 ton. 

Ångslupens fortskridande redovisas på Facebook 

 

 Renoveringsarbetet har påbörjats