.

Fartygsrenoveringar

Vid varvet renoveras också historiska fartyg.

T.ex. två ångslupar från 1867 och 1901 samt passagerarångaren Trafik af Hjo och en mindre timmerbogserare från 1953.