Forsviks maritima besöksmål

.

Kungaslupen Fredrica af Chapman

Byggnationen av kungaslupen Fredrica af Chapman från 1700-talet har påbörjats.

Syftet är att bevara och utbilda i historiska hantverkstraditioner samt att visa olika energislag  under 300 år.

Fredrica af Chapman - Lvl:11,20 m - b: 4,2 m -

Framdrivning . Segel - Ånga - El


Kölen och akterstäven på plats