.

Hjulångaren Eric Nordevall II 

Sveriges enda hjulångare har sin förebild i ett av Sveriges första maskindrivna fartyg från 1836. 

Den har hemmahamn i Forsvik och seglar sommartid med passagerare företrädesvis från Forsvik  i Bottensjön och på Vättern. Läs mer här