.

Historiska fartyg 

.Varvet har byggt den historiska hjulångarreplikan Eric Nordevall II  under perioden 1995 - 2011.

 Sjösättning av Hjulångaren Eric Nordevall II 2009