Forsviks maritima besöksmål

.

Energiprojekt

Byggnation av ett "energiexperimentfartyg" har påbörjats. Ritningar från 1700-talet ligger till grund för kungajakten Fredrica av Chapman som bl.a. kommer att illustrera utveckling av energianvändning under 300 år.