.

Välkommen till Forsviks varv 

Forsviks varv i reservhuvudstaden Karlsborg är ett fartygsvarv och besöksmål som syftar till att vara en resurs för det maritima hantverket på regional och nationell nivå samt att locka besökare till Forsvik. Endast begränsad verksamhet pågår under 2019

Varvet har byggt Hjulångaren Eric Nordevall II och har utfört renoveringsarbete på ett flertal fartyg.

Vi söker vi en entreprenör som är villig att driva verksamheten framledes. 

The aim is to preserve and educate the historic craft traditions and to strengthen Forsvik as an interesting place to visit. Forsviks shipyard is located at Gota Canal in Sweden.

   

 Forsviks varv